BAHAGIAN PENGAJIAN PENGURUSAN (BPP), PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATAN TENTERA (PERHEBAT)

Carian Maklumat Di Sini...
Google

BAHAGIAN PENGAJIAN PENGURUSAN

Bahagian Pengajian Pengurusan adalah bahagian yang bertanggungjawab berkaitan dengan bidang keusahawanan di PERHEBAT. Bahagian ini menguruskan dua kursus latihan peralihan iaitu Kursus Pembangunan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana ( 6 bulan) dan Kursus Peruncitan (6 bulan) serta menerapkan Nilai Tambah Keusahawanan (2 minggu) untuk kursus-kursus teknikal seperti automotif, binaan, perhotelan, katering dll.

Kursus Pembangunan Usahawan IKS adalah kursus latihan peralihan yang dapat membimbing bakal-bakal pesara tentera dalam ilmu keusahawanan selepas mereka bersara nanti. Banyak pendedahan dalam dunia keusahawanan diberikan agar mereka dapat menguruskan karier masing masing selepas tamat perkhidmatan. Tips dan rahsia perniagaan diberikan kepada mereka yang mengambil kursus IKS di PERHEBAT.

Wednesday, May 30, 2012

SSM perkenal konsep Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT )

SURUHANJAYA Syarikat Malaysia (SSM) memperkenalkan wadah perniagaan baru dikenali sebagai Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) sebagai alternatif kepada usahawan untuk menjalankan perniagaan.


Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, menerusi PLT yang diluluskan Dewan Negara kelmarin, orang ramai akan mendapat lebih banyak pilihan untuk menjalankan perniagaan dan tidak hanya tertumpu kepada bentuk perniagaan tradisional seperti penubuhan syarikat, milikan tunggal, perkongsian atau firma perkongsian.

Menurutnya, PLT menggabungkan kriteria syarikat dan firma perniagaan yang memberikan perlindungan terhadap liabiliti terhad kepada ahli serta urusan dalaman yang lebih fleksibel. “Usaha yang dilaksanakan ini menjadikan negara lebih berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi yang sejajar dengan kehendak kerajaan ke arah memendekkan prosedur, mengurangkan kos pentadbiran dan permintaan pematuhan untuk memudahkan urusan perniagaan golongan komuniti perniagaan.

“Konsep PLT ini akan menyokong perniagaan baru, kecil dan sederhana (IKS) dan golongan profesional mengembangkan perniagaan tanpa perlu bimbang terhadap liabiliti dan aset peribadi serta permintaan pematuhan,” katanya pada majlis Hari Inovasi Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, di Putrajaya, semalam. Ismail Sabri berkata, pengenalan PLT bertujuan melengkapi pilihan tradisi bentuk perniagaan sedia ada dan perlu dianggap sebagai memberikan golongan peniaga serta pelabur kelonggaran serta kebebasan untuk memilih model perniagaan yang terbaik menepati keperluan berdasarkan kriteria komersial.

Beliau berkata, PLT diperkenalkan di pelbagai negara seperti United Kingdom (UK), Singapura, Amerika Syarikat dan Jepun.


myMetro

23 Disember, 2011

PENUBUHAN SYARIKATSyarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 iaitu Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) atau Syarikat Berhad (Bhd.)

Bagi Syarikat Sdn. Bhd., Akta Syarikat t
elah menetapkan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menaja iaitu proses dalam menubuhkan Syarikat Sdn. Bhd. Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja dan satu-satu masa.

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah Syarikat Sdn. Bhd. mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu, Mempunyai namanya sendiri, Boleh didakw
a atau mendakwa atas namanya sendiri. Mempunyai alamat yang tertentu, Mempunyai aset atas namanya sendiri, Bersifat kekal abadi. Bagi pembubaran hanya boleh dibubarkan melalui Sukerela (Persetujuan Bersama) dan Tindakan Mahkamah.

ORGANISASI SYARIKATSeperti termaktub di dalam Akta Syarikat 1965, setiap Syarikat Sdn. Bhd. mestilah mempunyai Ahli Lembaga Pengarah, Juruaudit Syarikat dan Setiausaha Syarikat.

KUASA LEMBAGA PENGARAH
Pemegang Saham Syarikat akan melantik Para Pengarah dalam melaksanakan Objektif dan Arah-tuju Syarikat. Oleh yang demikian, didalam pengurusan Syarikat, pihak berkuasa tertinggi syarikat ialah Lembaga Pengarah (Board of Directors). Lembaga Pengarah akan membuat ketetapan ke atas segala dasar yang dipersetujui bersama dalam mengurus dan mentadbir Syarikat dengan sebaik mungkin dan berlunaskan Undang-undang yang telah
ditetapkan. Association) adalah di dalam tangan Lembaga Pengarah tetapi berpandukan Akta Syarikat 1965.
KONSEP LIABILITI TERHAD
Sifat kelebihan dan faktor utama mengapa ramai yang
memilih entiti perniagaan Sdn. Bhd. adalah Konsep Liabiliti Terhad. Para Pemegang Saham tidak akan menanggung liabiliti Syarikat sekiranya Syarikat dikenakan tindakan undang-undang mahupun pembubaran Syarikat. Bagi saham Syarikat yang telah dilanggan penuh, maka liabiliti hanya terhad kepada jumlah saham yang dipegang dan dibayar sahaja.
DOKUMEN BERKANUN
Syarikat mestilah mempunyai dokumen berkanun (statutori) yang wajib disimpan seperti berikut, Buku Daftar Pemegang Saham, Buku Daftar Pengarah, Pengurus,
Setiausaha dan Cagaran, Buku Minit Mesyuarat, Cop Mohor, Buku Sijil Saham. Pada kebiasaanya pihak Setiausaha Syarikat akan menyimpan dan mengawal selia dokuemen-dokumen tersebut selaras dengan peranan dan tanggungjawab Setiausaha Syarikat.
PROSES PENDAFTARAN SYARIKAT
PERINGKAT PERTAMA
Permohonan mencari nama syarikat – Kelulusan nama perlu diperolehi daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Nama Syarikat yang dic
adangkan perlulah mendapat kelulusan SSM sebelum proses-proses lain dijalankan. Nama yang dicadangkan haruslah :
 • Tidak digunakan oleh Syarikat lain atau hampir menyerupai,
 • Tidak bersifat keterlaluan dan ekstrim
 • Tidak boleh menggunkan nama yang telah dikawal oleh kerajaan seperti Putra, Mas, nama Negeri-negeri dan sebagainya.
Pada ketika ini (1 September 2010), bilangan jumlah Syarikat Sdn. Bhd dan Berhad telah mencapai angka 900,000. Oleh yang demikian banyak nama Syarikat telah digunapakai.
.
Tips dan Panduan Nama Syarikat Baru.
 • Mencari nama Syarikat yang jarang digunakan.
 • Digalakan agar menggunakan lebih 2 patah perkataan seperti CINTA ANGGUN RESOURCES SDN. BHD. Peluang menggunakan nama yang lebih 2 patah perkataan adalah amat cerah.
 • Sekiranya menggunakan nama yang agak pelik, penerangan atas nama diperlukan. Sebagai contoh : KAJA GROUP PROPERTIES SDN. BHD. (KAJA = KAMAL dan JAMAL) Boleh juga menggunakan Bahasa lain tetapi kita perlu definisikan ke dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa English. Sebagai contoh:Kappa Sigma…bermaksud didalam Bahasa Greek : Kappa = K dan Sigma = S)
Setiap permohonan nama perlu dibayar kepada SSM. Oleh yang demikian dinasihatkan berhati-hati dalam pencarian nama baru Syarikat supaya mengelakkan pembaziran.

PERINGKAT KEDU
ASelepas nama baru diluluskan oleh SSM, maka perlulah disediakan Borang dan Dokumen sebelum pengeluaran Borang 9 (Sijil Penubuhan Syarikat). Tempoh maksimun 3 bulan diberikan oleh SSM bagi melengkapkan dan menyerahsimpan borang dan dokumen berkaitan. Antaranya adalah :
 1. Borang Perlantikkan Pengarah (Borang 48A) - Merupakan pengistiharan Pengarah, Pemegang Saham.
 2. Penyataan Pematuhan - Borang 6.
 3. Memorandum dan Artikel Syarikat (M & A) - Merupakan Peraturan, Undang-undang dan Perlembagaan Syarikat. Antara pekara yang penting yang perlu dinyatakan adalah :
 • Aktiviti Utama Syarikat.
 • Penyenaraian 3 aktiviti utama Syarikat.
 • Jumlah Saham Dibenarkan dan Saham Dibayar (Authorised and Paid-up Capital).
 • Nama Permulaan Pemegang Saham, Para Pengarah dan Setiausaha Syarikat.
 • Bagi Syarikat Dihadkan dengan Saham akan menyatakan akan Sekatan terhadap Jualan Saham, Ahli yang tidak melebihi 50 orang dsb.
Nota :
 1. Kesemua borang dan dokumen diatas perlu disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah dan Dimeterai dengan Duti Setem.
 2. Pada peringkat ini Yuran Pendaftaran Syarikat baru akan dibayar kepada pihak SSM bagi membolehkan pihak SSM memproses borang dan dokumen tersebut.

PERINGKAT TERAKHIR
Selepas kesemua borang dan dokumen diproses dan telah diluluskan oleh SSM, maka Sijil Penubuhan Syarikat iaitu Borang 9 dikeluarkan yang kebiasaanya mengambil masa 1 atau 2 hari. Susulan dari pengeluaran Sijil Penubuhan Syarikat, maka dokumen-dokumen seperti dibawah perlu diserah simpan kepada pihak SSM.
 1. Borang 24 – Merupakan Borang Maklumat Saham iaitu Saham Diterbitkan dan Saham Dibenarkan (Authorised dan Paid-up Capital) dan juga maklumat pemegang-pemegang saham.
 2. Borang 44 – Merupakan dokumen yang menyatakan maklumat dam kedudukan Pejabat Berdaftar Syarikat.
 3. Borang 49 – Borang yang menyatakan maklumat Para Pengarah, Pengurus dan Setiausaha Syarikat.

Mesyuarat Para Pengarah Pertama - Resolusi
Merupakan resolusi Syarikat apabila Sijil Penubuhan Syarikat (Borang 9) telah dikeluarkan oleh SSM. Antara kandungannya ialah :
 1. Menerima dan mengambilkira akan Sijil Penubuhan Syarikat, Memorandum dan Artikel Syarikat dan Cap Mohor Syarikat.
 2. Melantik Pengarah Pertama.
 3. Melantik Setiausaha Syarikat Pertama
 4. Menentukan Alamat Berdaftar Syarikat
 5. Menentukan struktur dan pengagihan saham Syarikat
Sijil Saham akan dikeluarkan berpandukan kepada Resolusi Mesyuarat Pengarah Pertama.

Dokumen Simpanan Anda Selepas Penubuhan
Dokumen-dokumen yang perlu ada dan disimpan oleh Anda selepas proses penubuhan Syarikat:
 • 5 Salinan Memorandum dan Arikel (M & A)
 • 5 Salinan Borang 44
 • 5 Salinan Borang 49
 • 5 Salinan Borang 24
 • 5 Salinan Borang 9
 • Resolusi pembukaan Akaun Bank Syarikat (Bank Pilihan Anda)
Kesemua dokumen yang diserahkan kepada pelanggan telah ditandatangi (Certified True Copy) oleh pihak Setiausaha Syarikat.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGARAH DAN SYARIKAT SDN. BHD.


Ketika ini pihak SSM sedang meningkatkan aktiviti pemerkasaan organisasi ini dengan menstrukturkan semula secara besar-besaran ke atas semua prosedur dan proses dalamanya. Pada tahun 2007, pihak SSM telah memperkenalkan satu lagi pendekatan baru iaitu penguatkuasaan melalui pengkalan data SSM. Melalui kaedah ini, pemeriksaan dibuat untuk megesan kesalahan yang melibatkan kegagalan menyerah simpan dokumen-dokumen berkanun. Kadar pematuhan terhadap polisi dan Akta ketika ini semakin meningkat dan telah berjaya mencapai akan tahap 91% iaitu sesuatu tahap yang baik seperti juga di Hong Kong, Singapura, United Kingdom dan New Zealand.
Pihak Pengarah dan Syarikat perlu memainkan peranan yang aktif bagi memastikan perjalanan Syarikat tidak terganggu. Ini termasuk juga dengan pematuhan terhadap polisi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Akta bermula dari tarikh Syarikat ditubuhkan.

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (ANNUAL GENERAL MEETING)
Setiap Syarikat Sdn. Bhd. dan Berhad perlu mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) setiap tahun selaras dengan Akta Syarikat Seksyen 143 (1). Bagi Syarikat yang baru ditubuhkan, Akta Syarikat memberi tempoh sehingga 18 bulan bagi mengadakan AGM ini.
Satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Tahunan (Annual Return) perlu diserahsimpan kepada pihak SSM dalam tempoh tersebut. Antara kandungan Annual Return ini adalah :
 • Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)
 • Penyata Kewangan Beraudit (Audit Report)
AUDIT REPORT (LAPORAN AUDIT)
Pihak Syarikat dikhendaki mengaudit akan Penyata Kewangan mereka setiap tahun. Oleh yang demikian, pihak Syarikat perlu melengkapkan dan menyediakan Penyata Kewangan bersama dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Tanggungjawab ke atas Penyata Kewangan adalah tanggungjawab Pengarah. Ini adalah berdasarkan kepada Seksyen 169 (15) dan (16) Akta
Syarikat. Pengarah juga bertanggungjawab keatas penyediaan dan kebenaran dalam pelaporan kewangan Syarikat.

PENALTI DAN KOMPAUN

Kegagalan pihak Syarikat untuk mematuhi akan polisi dan prosedur yang ditetap
kan akan menyebabkan pihak Syarikat dan para Pegarah akan dikenakan tindakan dalam bentuk kompaun dan penalti. Antara kompaun yang banyak dikeluarkan ketika ini (2010) adalah :
 • RM200 - Gagal menyerahsimpan Laporan Tahunan (Annual Return) - Seksyen 165 (4) - 1 tahun.
 • RM1,000 - Gagal mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) - Seksyen 143 (1) - 1 tahun.
 • RM3,000 - Gagal membentangkan Laporan Audit dalam Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) - Seksyen 169 (1) - 1 tahun.
-----> Jumlah keseluruhan bagi setiap Pengarah adalah RM4,200.

PERCUKAIAN
Di dalam pekara Percukaian, pihak Syarikat perlulah mematuhi akan polisi dan prosedur yang berkaitan :
 • Percukaian Syarikat - Borang C dan Borang R
 • Pelaporan Penyataan Saraan Pengajian - Borang E dan Borang EA
 • Anggaran Cukai Hadapan - Borang CP204
Borang C dan Borang R
Syarikat diwajibkan bagi melaporkan akan percukaian Syarikat yang tidak mengambilkira samada Syarikat mengalami keuntungan ataupun kerugian. Percukaian Syarikat ini akan dilaporkan didalam Borang C dan Borang R dimana perlu diserahkan kepada LHDN sebelum atau pada enam(6) bulan selepas tarikh tamat kewangan berakhir.

Borang E dan Borang EA
Bagi Penyata Saraan Pengajian, pihak Syarikat (Majikan) perlu melaporkan penyata saraan dalam tahun kewangan yang berakhir pada setiap 31 Disember kepada LHDN. Pihak Syarikat juga perlu melengkapkan dan memberikan Borang EA (EA Form) kepada pekerja seperti garispanduan yang ditetapkan. Bagi pekerja yang telah mendapat Borang EA ini, mereka seterusnya akan melaporkan cukai individu mereka kepada LHDN.

Borang CP204
Pihak Syarikat dikehendaki mengemukakan anggaran cukai yang kena dibayar di dalam borang ini tidak lewat dari 30 hari sebelum bermulanya tahun kewangan yang baru. Bagi Syarikat yang baru bermula beroperasi, borang ini hendaklah dikemukakan kepada LHDN dalam tempoh 3 bulan dari tarikh bermulanya beroperasi.

Anggara cukai ini penting kerana penalti yang dikenakan oleh LHDN akan besar sekiranya terdapat perbezaan di antara Cukai Dikenakan dengan Cukai Yang Dibayar.

SOAL JAWAB - PEMILIHAN ENTITI PERNIAGAAN DAN KESAN CUKAI


Salam,

... saya cuba menerangkan ...
Quote:
Originally Posted by adar
baru2 ni pendapatan bercukai sy sekitar RM90K. skrg ni sy ada 2 ROB. tuan radzi rasa patut ke sy upgrade ke sdn bhd? sbb sy jangka tahun depan mungkin akan melebihi RM100K.
1. Tahniah ... semoga perniagaan saudara semakin berkembang.
2. Dari segi PERCUKAIAN ... Berdasarkan kenyataan saudara

... Pendapatan Bercukai RM90K ... Anggaran Cukai adalah RM12,000 (berdasarkan kadar cukai bagi tahun taksiran 2009).
... Pendapatan Bercukai RM100K ... Anggaran Cukai adalah RM14,300(berdasarkan kadar cukai bagi tahun taksiran 2010).

... Disini kita boleh melihat akan kelebihan Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise) iaitu cukai yg dikenakan agak rendah berbanding dengan cukai bagi Syarikat Sdn. Bhd. Kelebihan adalah memihak kepada Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise). Bagi perniagaan berbentuk Syarikat Sdn. Bhd. cukai yg dikenakan adalah dalam lingkungan RM20,000 (Tahun Taksiran 2010). Oleh yg demikian terdapat penjimatan pembayaran cukai paling minimum (sekurang-kurangnya) sebanyak dalam lingkungan RM5,600 (Bagi Pendapatan Bercukai RM100,000)

... Namun begitu ... sekiranya Pendapatan Bercukai melebihi RM250,000 ...adalah bagus untuk memilih entiti perniagaan Syarikat Sdn. Bhd. Cukai dikenakan kepada Perniagaan Milikan Tunggal adalah sebanyak RM54,825 ... sedangkan bagi Syarikat Sdn. Bhd. adalah RM50,000 ... penjimatan sekurang2nya RM4,800.

... Disini kita lihat ... semakin besar Pendapatan Bercukai Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise)... semakin kecil dalam penjimatan cukai berbanding dengan cukai bagi perniagaan Syarikat Sdn. Bhd.

... Berdasarkan kepada Jadual Cukai bagi Tahun Taksiran 2010 ... titik pertengahan bagi kedua2 jenis perniagaan ini adalah RM250,000 bagi Pendapatan Bercukai. Sekiranya melebihi dari amaun tersebut diatas... maka penjimatan cukai akan memihak kepada Perniagaan Syarikat Sdn. Bhd.

Bahasa Mudah ... Sekiranya Pendapatan Bercukai melebihi RM250,000 maka entiti perniagaan berbentuk Syarikat Sdn. Bhd. akan lebih menguntungkan (dari segi cukai yg dikenakan).
Quote:
lg satu, skrg ni sy cuba gunakan akaun personal utk sbrg urusan pembayaran oleh client. adakah LHDN akan tahu? sebab sy tak masukkan ke dlm akaun semasa syarikat. ni utk mengelak bayar cukai yg banyak thn depan.
Quote:
tuan ada nasihat yg bagus utk sy tak utk kurangkan cukai?
1. Cara begini selalu dan sering digunakan bagi tujuan mengelakkan cukai. Minta maaf ... pihak LHDN pun telah mengetahui akan pekara demikian. Oleh yg demikian risiko tetap ada. Pihak LHDN ... terutamanya Bahagian Penyiasatan Cukai akan meminta sesiapa sahaja mengistiharkan segala harta mereka. Ini dinamakan "Capital Statement". Pihak LHDN mempunyai bidang kuasa untuk memeriksa mana2 akaun bank termasuk akaun personal.

Antara kelemahan yg kita tak sedari ... adalah menyediakan Penyata Kewangan yg kurang munasabah (not realistic) atau kurang kewajarannya. Antaranya yg selalu berlaku ... Pendapatan Perniagaan yg kecil tetapi Kos Langsung adalah besar (dgn maksud lain ... Untung Kasar Perniagaan adalah terlalu kecil) ... dan sering melaporkan akan kerugian. Namun sebaliknya ... perniagaan tersebut boleh berbelanja mewah (seperti pembelian kereta mewah) ... dan mampu bertahan bertahun2 lamanya.

2. Nasihat saya ... gunakan cara dan kaedah yg terbaik dan yg dibenarkan oleh Akta Cukai bagi mengurangkan atau merangcang akan cukai. Cara paling mudah ... setiap kali ada Belanjawan Negara ... pasti ada pekara2 yg menarik tentang Cukai. Begitu juga dengan pelepasan2 yg tela diberikan oleh kerajaan ... gunakan dengan semaksimum yg boleh ... seperti Insuran Nyawa dan EPF, Pemotongan 2 kali ... pengajian mereka yang OKU dsb. ... Insyallah boleh.
Quote:
kemudian, skrg ni sy ada 2 ROB utk dua bisnes yg berbeza. jika sy upgrade ke sdn bhd, perlu ke sy daftar 2 sdn bhd atau cukup 1 sdn bhd?
1. 1 (satu) Syarikat Sdn. Bhd. sudah memadai. Nature of Business ... walaupun terdapat pelbagai ... kita boleh letakkan didalam Memorandum & Artikel (M&A) bagi 3 jenis aktiviti yg utama. Sebagai contoh ... Aktiviti 1 : Pertanian ... Aktiviti 2 : Hartanah ... Aktiviti 3 : Trading.

Pada kebiasannya ... pihak Setiausaha Syarikat akan memberikan panduan yg sewajarnya terhadap pemilihan aktiviti2 perniagaan.

SUDUT LAIN
1. Dividen ... hanya boleh dilakukan kepada entiti perniagaan Syarikat Sdn. Bhd. ... selain dari entiti ini .... tak boleh istihar dan bayar dividen. (Ada saya terangkan sebelum ini)... Ini adalah kekuatan utama bagi Syarikat Sdn. Bhd. ... ramai yg tak menyedari akan konsep Dividen ini.

2. Liabiliti Terhad ... Secara amnya Syarikat Sdn. BHd. mempunyai Liabiliti Terhad ... iaitu Para Pemegang Saham dan Para Pengarah terlindung dari ancaman dan risiko penangunggan laibiliti ... Bahasa lain ... pihak ke 3 terutaman pihak Pemiutang (Creditors) hanya boleh menyaman Syarikat sahaja sekiranya Syarikat tidak mampu membayar hutang tersebut.

3. Pinjaman dan Fasiliti2 lain ... lebih diutamakan kepada perniagaan bersifat Syarikat Sdn. Bhd.

4. Kos Pematuhan Syarikat ... Merupakan faktor utama mengapa ramai yg memilih menubuhkan entiti perniagaan bersifat Milikan Tunggal (Enterprise) dan juga Perkongsian ... sebabnya kos adalah murah dan todak membebankan.

Perbezaan kos yg ketara adalah ... Kos Penubuhan (paling kurang RM2,000) ... Kos Setiausaha (paling kurang RM50 sebulan) ... Kos Audit (paling kurang RM500 setahun) dsb.

Namum begitu ... setiap entiiti mempunyai kekuatan dan kelemahan yg tersendiri.

p/s : harap ini membantu.

BERNIAGA TANPA ENTITI YG DISAHKAN400 Usahawan menerusi talian dikenakan tindakan tidak daftar perniagaan PULAU PINANG:

Dalam tempoh dua tahun lalu kerajaan sudah mengambil tindakan terhadap 400 individu yang menjalankan perniagaan menerusi Internet kerana tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Rohani Abdul Karim berkata, kesemua mereka dihadapkan ke mahkamah mengikut Seksyen 12 (1)(a) Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Pindaan 2001) yang membawa hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih dua tahun.

"Individu atau syarikat yang menjalankan perniagaan menggunakan laman web atau Internet sebenarnya tidak terkecuali dan mesti mendaftarkan perniagaan mereka," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Dialog Amalan Perniagaan Beretika Zon Utara, di sini hari ini.

Katanya, langkah itu bertujuan melindungi pengguna daripada unsur penipuan selain memastikan peniaga mematuhi etika perniagaan.

Beliau berkata, kerajaan juga menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sentiasa memantau laman web yang menjalankan perniagaan bagi mengesan pihak yang gagal mendaftarkan perniagaan mereka.

"Kita mahu golongan ahli perniagaan mempunyai kesedaran bahawa mereka mempunyai tanggungjawab dan kod etika yang harus dipatuhi supaya pengguna tidak menjadi mangsa penipuan," katanya.-Bernama

Harian Metro
20 July 2010

ENTITI PERNIAGAAN

Pengenalan Entiti Perniagaan
Tiada usahawan dapat menafikan bahawa cabaran perniagaan semakin bertambah di alaf baru ini. Perniagaan merangkumi semua aktiviti dan usaha yang menyediakan barangan dan perkhidmatan yang perlu untuk sesuatu sistem ekonomi (M.B. Muda et. al., m.s 3)
Kejayaan sesuatu perniagaan amat dipengaruhi oleh jenis entiti yang dipilih oleh seseorang peniaga. Malangnya, kebanyakan peniaga tidak begitu sedar dan faham tentang kepentingan entiti perniagaan yang tepat atau betul.
(a )      Pengertian Entiti Perniagaan
Entiti perniagaan merupakan satu badan perniagaan yang mempunyai fungsi tersendiri (M.B. Muda et.al., m.s 28). Oleh itu, perniagaan boleh dikelaskan berdasarkan bentuk pemilikan perniagaan, aktiviti perniagaan yang dijalankan, sektor industri di mana perniagaan itu beroperasi, jenis keluaran yang diterbit dan dipasarkan dan juga peringkat perniagaan dalam aliran industri.
Sebelum bentuk-bentuk perniagaan diterangkan dengan lebih lanjut, lebih baik beberapa konsep asas perniagaan difahami dahulu. Antaranya ialah :-
i.          Konsep Liabiliti Perniagaan
Usahawan-usahawan yang menceburi diri dalam bidang perniagaan sering menghadapi pelbagai risiko terutamanya syarikat perniagaan yang mempunyai liabiliti tidak terhad. Liabiliti perniagaan adalah tanggungan dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh perniagaan mulai sekarang (tempoh semasa) hingga pada masa hadapan sebelum liabiliti tersebut dijelaskan pada jangka masa yang telah ditetapkan (Zumilah Zainalaludin, m.s 31). Pada dasarnya, liabilti perniagaan dibahagikan kepada dua jenis yang utama iaitu liabiliti terhad dan liabiliti tidak terhad.
Liabiliti terhad merupakan tanggungan perniagaan yang terhad kepada jumlah pelaburan yang telah dilaburkan dalam perniagaan yang berkenaan. Sekiranya pemilik perniagaan tidak mampu menjelaskan segala tanggungan perniagaan apabila perniagaannya gulung tikar (gagal), maka aset peribadi pemilik perniagaan tidak akan terlibat langsung dalam melunaskan tanggungan perniagaannya. Ini bermaksud pemilik perniagaan yang berliabiliti terhad hanya akan kehilangan jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan sahaja bagi tujuan melunaskan liabititi perniagaan tadi. Perniagaan sendirian, perniagaan awam ataupun perniagaan perkongsian boleh didaftarkan sebagai perniagaan berliabiliti terhad. Nama perniagaan sendirian dan perniagaan perkongsian yang berliabiliti terhad perlu diakhiri dengan perkataan “Sdn. Bhd.” atau “Bhd.” Contoh: Addison Wesley Longman Bhd. Perniagaan awam pula perlu menunjukkan perkataan “PLC” pada hujung nama perniagaan. Contoh : Olympia Plc., Tanjong Plc.
Pemilik perniagaan yang  berliabiliti tidak terhad perlu melibatkan asset peribadi dalam melunaskan tanggungan perniagaan sekiranya perniagaannya mengalami sesuatu yang malang. Ini bermakna tanggungan perniagaan tidak terhad kepada jumlah pelaburan yang pemilik laburkan pada perniagaan yang berkenaan. Contoh: Syarikat Hazami, Kedai Runcit Cheong Fatt.
ii.         Konsep Sendirian dan Awam
Negara-negara yang mengamalkan system ekonomi campuran seperti Malaysia dan Britain mempunyai perniagaan sendirian dan juga perniagaan awam.
Perniagaan sendirian (private enterprise) merujuk kepada perniagaan yang dimiliki dan diusahakan oleh individu-individu tertentu (some of the public) yang biasanya bermatlamatkan keuntungan. Entiti perniagaan sendirian menjalankan berbagai-bagai aktiviti perniagaan. Syarikat-syarikat perniagaan dan korporat adalah entiti perniagaan yang tergolong dalam kategori ini. Contoh : Kedai Gunting XYZ, Public Bank Berhad.
Perniagaan awam (public enterprise) pula merujuk kepada entiti perniagaan yang dimiliki oleh Negara (all of the public). Perniagaan awam ditadbir oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan tempatan. Perniagaan awam lazimnya berfungsi sebagai agen pelaksana dasar-dasar awam kerajaan dan matlamatnya ialah semata-mata matlamat sosial. Contoh: Jabatan Pengangkutan Jalan, Perbadanan Kemajuan Negeri.
2.2       Bentuk-bentuk Pemilikan Perniagaan
Salah satu asas untuk mengelaskan sesuatu perniagaan ialah pemilikan perniagaan itu sendiri. Pemilikan perniagaan melihat perspektif pemilik atau tuan punya perniagaan. Terdapat empat bentuk pemilikan perniagaan iaitu pemilikan tunggal (sole proprietor), perkongsian (partnerships), syarikat / korporat dan koperasi. Setiap bentuk pemilikan perniagaan yang tersebut tadi mempunyai ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan tersendiri.
(a)       Pemilikan Tunggal (Sole Proprietor / Trader)
Bentuk perniagaan ini seperti kedai runcit, pasar mini, warung paling banyak terdapat di Negara kita, Malaysia. Ciri-ciri utama bentuk perniagaan ini ialah:
i.          Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Pemilik berperanan sebagai pengurus dan pekerja perniagaan. Kadang-kala pemilik perniagaan dibantu oleh ahli keluarga ataupun satu atau dua orang pembantu yang digaji.
ii.         Modal perniagaan disumbangkan oleh pemilik sendiri daripada hasil tabungan atau pinjaman daripada keluarga.
iii.        Pemilik perniagaan ini mesti mendaftarkan perniagaannya dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan. Pendaftaran perniagaan boleh dibuat dengan menggunakan nama pemilik seperti Kedai Runcit Ahmad Kamal ataupun nama perniagaan seperti Pasar Mini Pongsu Seribu.
iv.        Pemilikan tunggal merupakan sejenis perniagaan yang menjual satu jenis produk atau perkhidmatan yang tidak memerlukan modal yang besar.
Kelebihan Pemilikan Tunggal
i.          mudah ditubuhkan, dikembangkan dan dibubarkan.
ii.         kos penubuhan dan  kos overhed perniagaan rendah.
iii.        pemilik perniagaan bebas untuk mengurus, mengawal dan membuat keputusan perniagaan
iv.        pemilik perniagaan mendapat kepuasan yang lebih kerana segala untung dan rugi menjadi tanggungannya, memberi layanan secara peribadi kepada pelanggan.
v.         cukai pendapatan secara perseorangan dan akaun perniagaan tidak perlu diaudit semasa dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Kelemahan Pemilikan Tunggal
Perniagaan pemilikan tunggal juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara kelemahan-kelemahannya ialah :
i.          aset peribadi pemilik perniagaan berisiko tinggi kerana bentuk perniagaan ini berliabiliti tidak terhad.
ii.         modal, idea dan kemahiran pengurusan pemilik perniagaan yang terhad menyukarkan pengembangan perniagaan.
iii.        masa kerja pemilik perniagaan panjang dan tidak bebas untuk bercuti panjang.
(b)       Perkongsian (Partnerships)
Perniagaan perkongsian merupakan lanjutan daripada perniagaan tunggal. Bentuk perniagaan ini dibentuk secara gabungan dan diusahakan oleh dua orang atau lebih dengan matlamat memperoleh keuntungan. Pemilik-pemiliknya dikenali sebagai rakan kongsi perniagaan. Terdapat beberapa jenis rakan kongsi perniagaan. Antaranya ialah:
i.          Rakan Kongsi Umum
 • mempunyai liabiliti yang tidak terhad
 • sangat aktif dalam aktiviti operasi perniagaan
 • menyumbangkan modal

ii.         Rakan Kongsi Terhad
 • mempunyai liabiliti terhad
 • tidak aktif dalam aktiviti operasi perniagaan
 • menyumbangkan modal

iii.        Rakan Kongsi Lelap / Tidur (Sleeping Partners)
 • menyumbangkan modal
 • berhak menerima keuntungan
 • tidak aktif dalam aktiviti operasi perniagaan

iv.        Rakan Kongsi Nominal
 • tidak menyumbangkan modal
 • membenarkan nama digunakan
 • orang yang berpengaruh / mempunyai tahap kredibiliti yang tinggi
 • turut menanggung segala liabiliti perkongsian

Ciri-ciri Bentuk Perniagaan Perkongsian
i.          Jumlah modal yang disumbangkan oleh rakan-rakan kongsi berasaskan syarat-syarat / persetujuan yang termaktub dalam perjanjian bertulis yang dikenali sebagai Artikel Perkongsian (Articles of Partnership).
ii.         Jumlah keuntungan diagihkan kepada semua rakan kongsi perniagaan berdasarkan syarat-syarat / modal yang telah dinyatakan dalam Artikel Perkongsian.
iii.        Sekurang-kurangnya dua orang pemilik tetapi tidak melebihi 20 orang bagi perniagaan biasa, 10 orang bagi bank, bilangan rakan kongsi tidak terhad bagi bidang professional.
iv.        Didaftarkan dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB). Boleh mendaftarkan perniagaan perkongsian dengan menggunakan nama perniagaan atau nama rakan-rakan kongsi.
v.         Liabiliti perniagaan tidak terhad kecuali bagi pekongsi berhad.
vi.        Aktiviti operasian perniagaan diuruskan oleh rakan kongsi yang aktif. Sebagai balasan, rakan kongsi berkenaan dibayar gaji / elaun mengikut syarat-syarat perjanjian.
vii.       Perniagaan perkongsian tidak dikenakan cukai perniagaan. Rakan-rakan kongsi perlu membayar cukai pendapatan perseorangan.

Kelebihan Perniagaan Perkongsian
i.          Mudah ditubuhkan. Perniagaan perkongsian merupakan lanjutan daripada perniagaan secara pemilikan tunggal. Oleh itu, prosedur untuk menubuhkan perniagaan perkongsian tidak banyak perbezaannya berbanding dengan perniagaan secara pemilikan tunggal.
ii.         Penggabungan banyak idea terutamanya pada peringkat awal penubuhan perniagaan perkongsian. Keupayaan berfikir daripada idea rakan kongsi yang banyak dapat memberi kelebihan keyakinan kepada perniagaan perkongsian untuk berhadapan dengan pesaing-pesaing yang sedia ada dalam pasaran.
iii.        Dapat menggemblengkan tenaga, kemahiran dan kepakaran yang berlainan. Perbincangan dan pengkhususan boleh dilakukan antara rakan-rakan kongsi.
iv.        Mudah mendapatkan sumber kewangan terutamanya daripada institusi kewangan. Pihak bank atau syarikat kewangan (Finance) mempercayai bahawa rakan kongsi yang ramai memudahkan perniagaan perkongsian untuk melangsaikan obligasinya.
v.         Dapat mengembangkan kemampuan perniagaan. Dengan modal yang mencukupi hasil daripada sumbangan ekuiti rakan kongsi, perniagaan perkongsian dapat merebut peluang perniagaan serta memajukan perniagaannya dengan mudah.
vi.        Perniagaan perkongsian tidak dikenakan cukai perniagaan. Berdasarkan keuntungan yang diterima, rakan kongsi perniagaan perkongsian masing-masing diwajibkan oleh undang-undang untuk menjelaskan cukai pendapatan perseorangan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Kelemahan Perniagaan Perkongsian

i.          Liabiliti / Tanggungan yang tidak terhad. Semua rakan kongsi perniagaan perkongsian berliabiliti tidak terhad kecuali pekongsi-pekongsi berhad. Ini bermakna sekiranya perniagaan perkongsian itu terpaksa menggulung tikar, pihak pemiutang boleh menuntut hutangnya daripada aset peribadi rakan kongsi perniagaan itu.

ii.         Mudah berlaku konflik atau salah faham. Rakan kongsi yang ramai mudah mempengaruhi pembuatan keputusan. Pendapat dan karenah rakan kongsi yang berbeza-beza sering kali menjadi punca perselisihan faham atau pertelingkahan. Masalah ini akan menjejaskan keharmonian di kalangan rakan kongsi perniagaan itu.
iii.        Kewujudan perniagaan perkongsian tidak kekal. Sekiranya seorang rakan kongsi menarik diri daripada perniagaan perkongsian, meninggal dunia, tidak siuman atau diisytiharkan sebagai muflis, maka perkongsian itu dengan sendirinya terbubar. Jika rakan-rakan kongsi yang lain ingin meneruskan perniagaan perkongsian itu, mereka perlu mendaftarkan semula perniagaan perkongsian itu dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB).
iv.        Pemilikan perniagaan sukar untuk dipindahkan. Berdasarkan undang-undang perniagaan, hasrat seseorang rakan kongsi untuk memindahkan pemilikan perniagaannya perlu, terlebih dahulu, mendapatkan persetujuan daripada rakan-rakan kongsi perniagaan yang lain. Jika tidak, pemindahan pemilikan perniagaan itu adalah tidak sah.


(c)       Perbadanan Korporat
Perbadanan korporat merupakan suatu bentuk perniagaan yang ditubuhkan dibawah kuasa undang-undang (Akta Syarikat) dan didaftarkan melalui Pendaftar Syarikat. Ini bermakna perbadanan korporat yang berdaftar boleh menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan, memiliki atau menjual harta, meminjam wang, mengambil dan diambil tindakan oleh mahkamah dan membuat sebarang perjanjian dengan sebarang organisasi (Zumilah Zainalaludin, 1999, m.s 40).
Ciri-ciri Bentuk Perbadanan Korporat
Terdapat tiga jenis perniagaan secara perbadanan korporat iaitu syarikat sendirian (swasta), syarikat awam, dan badan berkanun. Selain itu, perbadanan korporat juga boleh dikelaskan kepada syarikat berhad atau syarikat tidak berhad. Syarikat berhad, tidak kira syarikat sendirian (swasta) atau syarikat awam, dibahagikan kepada syarikat berhad dengan jaminan, syarikat berhad dengan saham dan syarikat berhad dengan jaminan dan saham.
i.          Syarikat Sendirian Berhad (Swasta)
 • Syarikat-syarikat sendirian berhad boleh dikenali dengan mudah. Tiap-tiap nama syarikat sendirian berhad diakhiri dengan perkataan sendirian berhad atau Sdn. Bhd.
 • Pemilik atau pemegang saham syarikat sendirian berhad terdiri daripada 2 hingga 50 orang. Semua pemilik perniagaan berliabiliti terhad.
 • Pemilik / pemegang saham syarikat sendirian berhad yang menyumbang modal perniagaan. Mereka dilarang sama sekali untuk mengutip modal daripada orang awam.
 • Saham syarikat sendirian berhad boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan secara terbuka di pasaran.
 • Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham biasa syarikat sendirian berhad, berhak untuk mengawal syarikat sendirian berkenaan.
ii.         Syarikat Awam Berhad
 • Syarikat awam berhad boleh dikenali melalui perkataan “Berhad” / Bhd. Di hujung nama syarikat berkenaan. Terdapat dua jenis syarikat awam berhad iaitu yang tersenarai di bursa saham seperti Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) dan syarikat awam tidak tersenarai.
 • Modal syarikat awam berhad dikumpulkan melalui penjualan saham dan bon kepada orang awam.
 • Pemegang saham syarikat awam berhad bebas menjual dan membeli saham di pasaran saham (BSKL). Ini bermakna pemindahan saham syarikat tidak perlu mendapat persetujuan pemegang-pemegang saham lain dalam syarikat.
 • Bilangan minimum pemegang saham adalah 2 orang dan boleh melebihi 50 orang. Jumlah pemegang saham itu bergantung kepada jumlah saham yang dipegang oleh ahli-ahli syarikat dan jenis saham yang diterbitkan.
 • Pemilik perniagaan ini berliabiliti terhad terhadap jumlah modal yang dilaburkan dalam perniagaan.
iii.        Syarikat Awam Berhad Dengan Jaminan
 • Dimiliki oleh ramai pemilik seperti persatuan-persatuan.
 • Tidak bermotifkan keuntungan, hanya bertujuan untuk menjaga kebajikan para pelabur perniagaan.
 • Dijamin oleh kerajaan atau agensi kerajaan.
iv.        Badan-badan Berkanun

 • Ditubuhkan oleh pihak kerajaan yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu industri atau menjaga kepentingan rakyat jelata.
 • Dibentuk di bawah Akta Parlimen.
 • Badan-badan berkanun yang menjalankan perniagaan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, FELDA, Lembaga Pertubuhan Ladang dikenali sebagai perusahaan awam.
 • Beberapa badan berkanun di Malaysia telah diswastakan melalui Dasar Penswastaan dan Persyarikatan mulai tahun-tahun 1980-an. Antaranya, Sistem Telekom Malaysia, MAS, Tenaga Elektrik Nasional, Perkhidmatan Pos, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Universiti Malaya (UM) dan sebagainya. Saham-saham badan-badan berkanun berkenaaan telah dijual kepada masyarakat umum.

Kelebihan Perniagaan Perbadanan Korporat
 • Liabiliti pemilik terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan.
 • Status perundangan jelas dan perlu dipatuhi dengan tepat. Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh undang-undang.
 • Modal yang besar memudahkan perniagaan berkembang.
 • Bentuk perniagaan secara perbadanan korporat lebih stabil kerana ia entiti berasingan dengan pemilik perniagaan.
 • Pengurusan perniagaan secara perbadanan korporat lebih efisyen kerana ia duruskan oleh kumpulan pengurusan professional.
Kelemahan Perniagaan Perbadanan Korporat
 • Operasi perbadanan korporat dikawal oleh undang-undang yang ketat.
 • Pengurusan perbadanan korporat dikawal oleh lembaga pengarah dan bukan pemilik perniagaan. Pengurusan dan pemilik perniagaan khususnya syarikat awam dipisahkan. Pembaziran dan salah guna kuasa mungkin dan mudah berlaku.
 • Cukai yang dikenakan ke atas perbadanan korporat adalah lebih tinggi berbanding dengan lain-lain bentuk perniagaan. Cukai-cukai itu terdiri daripada cukai ke atas keuntungan syarikat yang belum diagihkan dan cukai ke atas dividen yang diperolehi oleh tiap-tiap pemegang saham.
 • Laporan kewangan syarikat perlu diaudit oleh juruaudit bertauliah sebelum diedarkan kepada pemegang-pemegang saham.
 • Laporan tahunan perbadanan korporat perlu dikemukakan kepada Pendaftar Syarikat dan pemegang-pemegang saham
 • Proses penubuhan dan pendaftaran perbadanan korporat lebih sukar dan kompleks berbanding perniagaan secara pemilikan tunggal dan perkongsian.
(d)       Koperasi

Koperasi merupakan suatu entiti perniagaan yang ditubuhkan secara sukarela untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya berdasarkan konsep kerjasama dan semangat tolong-menolong. Terdapat dua bentuk koperasi, iaitu koperasi yang keahliannya terhad kepada sesuatu jenis pekerjaan, kawasan dan latar belakang seperti Koperasi Guru-guru Semenanjung Malaysia, Koperasi Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK) dan koperasi yang keahliannya adalah bebas seperti Koperasi Perumahan, Koperasi Pengguna.
Ciri-ciri Koperasi
i.          Modal koperasi diperolehi melalui yuran sama ada yuran bulanan ataupun yuran tahunan yang dibayar dan saham-saham yang dibeli oleh ahli-ahlinya.
ii.         Tiap-tiap ahli koperasi diwajibkan membeli sekurang-kurangnya 100 unit saham tetapi tidak melebihi satu perlima daripada jumlah modal koperasi.
iii.        Tiap-tiap ahli koperasi mempunyai hanya satu undi dalam sebarang perlantikan jawatan  koperasi.
iv.        Koperasi diurus dan ditadbirkan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh ahli-ahli koperasi semasa Mesyuarat Agung Tahunan.
v.         Pengurusan harian koperasi dikendalikan oleh jawatankuasa pengurusan yang dilantik oleh Lembaga Pengarah Koperasi.
vi.        Koperasi wajib didaftarkan dengan Jabatan Pembangunan Koperasi.
vii.       Keuntungan koperasi diagihkan kepada ahli, sama ada satu kali atau dua kali setahun, dalam bentuk dividen atau bonus atau kedua-duanya.
Kelebihan Koperasi
i.          Mengutamakan kebajikan dan kepentingan ahli dan bukan hanya mencari keuntungan.
ii.         Menggemblengkan tenaga, modal dan mengumpul orang yang berminat untuk meningkatkan kedudukan ekonomi masing-masing melalui konsep kerjasama.
Kelemahan Koperasi
i.          Aktiviti koperasi dikuasai oleh ahli-ahli lembaga pengarah kerana ahli-ahli koperasi kurang aktif.
ii.         Operasi koperasi dikawal rapi oleh Jabatan Pembangunan Koperasi. Jika koperasi tidak mematuhi peraturan operasi, pihak pendaftar Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) berhak untuk menutup operasi koperasi berasaskan kuasa yang ada padanya.
iii.        Laporan kewangan koperasi perlu diaudit oleh juruaudit dalaman dan juga juruaudit luaran yang bertauliah.
iv.        Mesyuarat agung tahunan yang dihadiri oleh ramai ahli mungkin boleh menggugat sistem pengurusan koperasi.
(e)       Usahasama (Joint Venture)

Usahasama merupakan suatu jenis perniagaan perkongsian yang bersifat sementara untuk tujuan menyempurnakan sesuatu kerja, projek atau tugas khas dalam jangka masa tertentu seperti musim perayaan.
Apabila kerja, projek atau tugas khas itu selesai, maka jenis perniagaan perkongsian ini akan dibubarkan. Ini bermakna bahawa jangka hayat perniagaan secara usahasama bergantung kepada pelaksanaan sesuatu kerja, projek atau tugas khas.


(f)        Sindiket
Sindiket adalah pertubuhan dua atau lebih jenis perniagaan yang mengutamakan keuntungan atau sebarang faedah. Sindiket juga berperanan sebagai persatuan untuk memberi perlindungan ke atas hak dan kepentingan ahli-ahlinya.
2.3       Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

(a)       Pengenalan
Negara kita, Malaysia, merupakan sebuah Negara yang amat bertuah kerana kaya dengan sumber bahan mentah. Penerokaan terhadap sumber bahan mentah telah banyak membantu pembangunan Malaysia, baik dari segi infrastruktur, tahap ekonomi ataupun kualiti hidup rakyat Malaysia.
Proses transformasi sumber bahan mentah ternyata melibatkan peningkatan mendadak sektor ekonomi Malaysia, khususnya pada bidang pembuatan dan pengeluaran barangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Malaysia yang pesat telah memberi peluang yang lebih meluas kepada pembangunan industri kecil dan sederhana (IKS). Penglibatan industri kecil dan sederhana yang meluas yakin dapat memperkukuhkan struktur asas pembangunan bidang perindustrian negara. Pada masa yang sama, keseimbangan antara penglibatan syarikat-syarikat asing dengan usahawan tempatan tercapai.
(b)       Definisi Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Banyak definisi tentang industri kecil dan sederhana telah dikemukakan oleh individu, penyelidik, ahli akademik, penggubal dasar, agensi dan institusi. Walau bagaimanapun, di Malaysia, tidak ada satu definisi yang khusus, rasmi, sah dan diterima secara umum. Menurut Moha Asri Abdullah (1997), kelemahan ini tidak harus dijadikan halangan kepada usaha untuk memperakukan definisi industri kecil dan sederhana.
Maka, industri kecil dan sederhana dirujuk sebagai industri yang beroperasi dengan saiz pekerja yang kurang daripada 200 orang secara penuh masa (Moha Asri Abdullah, 1997, m.s. 9)
(c )      Kepentingan Perniagaan Kecil dan Sederhana Kepada Negara
Data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa peratusan daripada jumlah pertumbuhan kilang dalam sektor perkilangan telah merosot pada pertengahan 90-an. (Misalnya, kadar pertumbuhan sektor perkilangan pada 1975 ialah 92.4 %, manakala pada 1995, sektor ini hanya menujukkan pertumbuhan sebanyak 88.9% ).
Namun, penurunan peratusan ini tidak bermaksud bahawa sumbangan dan peranan industri kecil dan sederhana kepada pembangunan ekonomi Malaysia telah kurang penting. Penurunan peratusan  ini, sebenarnya, disebabkan oleh sebahagian besar daripada industri kecil dan sederhana telah berkembang besar dan tidak layak lagi dikategorikan sebagai industri kecil dan sederhana. Di samping itu, terdapat juga industri kecil dan sederhana yang terletak di kawasan terpencil dan pedalaman tidak diambil kira dalam system pembancian.
Sumbangan dan kepentingan industri kecil dan sederhana di Malaysia secara keseluruhannya dapat dibincangkan dalam beberapa aspek. Antaranya ialah:
i.          Membuka Peluang Pekerjaan
Penggunaan tenaga buruh secara intensif dalam teknik pengeluaran industri kecil dan sederhana terus dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam beberapa fungsi pengeluaran dan operasinya. Industri kecil dan sederhana lebih cenderung untuk menggunakan tenaga buruh secara intensif untuk menandingi kos pengeluaran. Masalah modal, teknik dan teknologi yang canggih untuk barangan tertentu secara kecilan tidak mudah diperolehi serta kuasa beli yang kecil industri kecil dan sederhana tidak menggalakkannya mengamalkan modal / kapital secara intensif.
ii.         Tabungan Dalam Ekonomi
Penglibatan industri kecil dan sederhana dalam ekonomi banyak membantu dalam meningkat tabungan modal negara. Dapatan kajian tentang operasi industri kecil dan sederhana menunjukkan bahawa sebahagian besar sumber modal datangnya daripada usahawan sendiri, keluarga atau rakan. Oleh itu, industri kecil dan sederhana menjadi sumber penting kepada jumlah tabungan dan simpanan negara. Pada masa yang sama, industri kecil dan sederhana turut membantu dalam mengurangkan kadar perbelanjaan penduduk dan seterusnya kadar inflasi.
Seterusnya, industri kecil dan sederhana juga membeli dan menggunakan mesin peralatan yang mudah atau yang terpakai dalam usaha menjimatkan aset tetap mereka. Dari segi ekonomi, penggunaan mesin dan peralatan seperti ini oleh industri kecil dan sederhana dapat membantu mengurangkan modal dan kos mereka.
Di samping itu, industri kecil dan sederhana jarang melibatkan penggunaan bahan-bahan mentah impot berbanding dengan firma-firma besar. Hal ini pula membantu Negara menjimatkan pertukaran wang asing dan seterusnya dapat menggalakkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lain.
iii.        Pengagihan Pendapatan
Kepentingan industri kecil dan sederhana yang seterusnya dapat dilihat dari aspek pengagihan semula pendapatan di kalangan penduduk. Industri kecil dan sederhana lebih cenderung membayar gaji, faedah dan menawarkan pekerjaan kepada pekerja-pekerja yang bukan daripada kalangan yang mahir dan profesional. Penglibatan pengusaha, pemilik dan pekerja dalam industri kecil dan sederhana boleh membantu merapatkan jurang pendapatan di kalangan penduduk. Dengan perkataan lain, penglibatan mereka meningkatkan pendapatan yang lebih ketara di kalangan penduduk.
iv.        Latihan Kepada Pekerja dan Pengusaha
Industri kecil dan sederhana juga memainkan peranan yang penting dalam melatih pekerja, pengusaha dan bakal pengusaha. Peningkatan mereka dalam kemahiran dan pengetahuan secara langsung membantu mengendalikan selok-belok operasi perniagaan dengan lebih berkesan dan terus bergantung hidup kepada perniagaan yang berkenaan.
v.         Memperkukuhkan Struktur Asas Industri Negara
Di samping itu, industri kecil dan sederhana banyak membantu dalam mengembang dan memperkukuhkan struktur asas ekonomi dan industri negara yang sedia ada. Industri kecil dan sederhana, sebenarnya, merupakan industri pelengkap kepada keperluan dan pembangunan kebanyakan syarikat gergasi antarabangsa (MNCs). Penglibatan industri kecil dan sederhana yang giat dan dalam pelbagai sector membolehkan asas industri yang mantap dan kukuh dan tidak akan tergugat dan terjejas apabila syarikat gergasi antarabangsa yang beroperasi di sesuatu negara itu menarik diri daripada operasi dan pelaburan mereka.
vi.        Memenuhi Citarasa dan Keperluan Penduduk Tempatan
Industri kecil dan sederhana amat penting dari segi memenuhi citarasa dan keperluan barangan sebahagian besar penduduk tempatan yang berpendapatan rendah. Industri kecil dan sederhana dengan penyesuaian mereka kepada intensif tenaga buruh, banyak mengeluar dan menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat dihasilkan oleh syarikat bersaiz besar termasuk syarikat gergasi antarabangsa. Contohnya pengeluaran dan pembuatan barangan makanan, pakaian, perabot, logam, peralatan getah dan plastik.
(d)       Galakan Kerajaan Untuk Industri Kecil dan Sederhana
Sejak kebelakangan ini, industri kecil dan sederhana seringkali mendapat perhatian dan galakan yang meluas daripada banyak pihak terutamanya kerajaan.
Dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai penduduk terutamanya usahawan Bumiputera berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana, kerajaan Malaysia menerusi agensi-agensinya telah menyediakan pelbagai galakan dan program sokongan kepada mereka yang berpotensi dan berminat dalam bidang industri kecil dan sederhana. Antara galakan dan sokongan yang disediakan oleh kerajaan dapat dibahagikan kepada lima kategori yang utama, iaitu
i.          bantuan kewangan dan kemudahan kredit
Misalnya, pinjaman daripada Syarikat Jaminan Kredit (CGC), pinjaman dan kemudahan kredit MARA, pinjaman daripada Tabung Usahawan Baru, pinjaman daripada Tabung Pemulihan Usahawan, pinjaman dan kemudahan kredit daripada bank, bank perdagangan, bank saudagar, syarikat kewangan berlesen dan institusi pembangunan, kemudahan kredit Skim Pembayaran Kredit Eksport.
ii.         bantuan latihan teknik dan pelajaran vokasional
Perbadanan Daya Produktiviti Negara (NPC) dan Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) menyediakan program pembangunan usahawan dan pengurusan perniagaan.
SMIDEC, Institut Piawai dan Penyelidikan Industri Malaysia (SIRIM), Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Pusat Instruktor dan Latihan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Institut-institut Latihan perindustrian (ILP), Institut kemahiran MARA (IKM), GIAT MARA menawarkan kursus-kursus teknikal dan kemahiran pekerja jangka pendek.
iii.        bantuan khidmat nasihat dan konsultasi lanjutan
NPC, SMIDEC, institusi kewangan, SIRIM, MARDI, MEDEC menawarkan bantuan khidmat nasihat pengurusan dan peningkatan kawalan kualiti dan perkembangan reka bentuk kepada industri kecil dan sederhana di Malaysia.
iv.        bantuan pemasaran dan penyelidikan pasaran
MEDEC, NPC, Bank Pembangunan, SMIDEC, MARA, FAMA menyediakan bantuan pengurusan asas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pasaran barangan keluaran industri kecil dan sederhana.
v.         penyediaan kemudahan infrastruktur
UDA membantu industri kecil dan sederhana untuk mendapatkan tapak, bangunan dan ruang pejabat yang sesuai di kawasan Bandar, MARA menyediakan tapak-tapak kilang dan perniagaan kepada usahawan dan peniaga Bumiputera di Malaysia, MIEL bertanggungjawab untuk membangunkan estet perindustrian di Malaysia, Taman Teknologi Malaysia, Zon Perdagangan Bebas (FTZ).
Sehingga ke hari ini hamper 13 kementerian dan hamper 30 agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menawarkan pelbagai jenis program bantuan dan galakan kerajaan dalam pembangunan industri kecil dan sederhana di Malaysia.
(e)       Perniagaan Huluan dan Hiliran
Entiti perniagaan adalah sesuatu organisasi yang amat dinamik. Ia sentiasa mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan entiti perniagaan boleh diukur mengikut peringkat penggunaan input. Antaranya ialah:
i.          Perniagaan Huluan (Up-stream Business)
Perniagaan pada peringkat huluan bererti bahawa perniagaan berkenaan melibatkan aktiviti yang berasaskan sumber-sumber asli / semula jadi seperti bahan galian, tanaman, ternakan dan sebagainya. Contoh: Syarikat Ayamas yang membekalkan ayam sebagai input untuk ayam goreng restoran KFC dikatakan menjalankan perniagaan pada peringkat huluan.
ii.         Perniagaan Hiliran (Down-stream Business)
Perniagaan pada peringkat hiliran bererti bahawa perniagaan berkenaan melibatkan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dikembangkan daripada perniagaan lain seperti pemprosesan, pembuatan, pengilangan, perkhidmatan dan sebagainya. Contoh: Restoran KFC, ayam goreng KFC yang dijual adalah hasil pemprosesan ayam segar yang dibekalkan oleh Syarikat Ayamas.
Entiti perniagaan juga boleh dikenalpasti melalui fokus pasaran dan aktiviti pembuatannya iaitu sama ada domestik (tempatan) ataupun antarabangsa.
iii.        Perniagaan Domestik (Tempatan)
Perniagaan ini hanya beroperasi di dalam sesebuah negara, bermula dengan pengeluaran dan diikuti dengan pemasaran dan jualan. Keluaran perniagaan domestik bertujuan untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan. Perniagaan domestik pula banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan memperkukuhkan lagi struktur asas industri negara.
iv.        Perniagaan Antarabangsa
Perniagaan antarabangsa merupakan perniagaan yang menjalankan operasi perniagaannya di dua atau lebih negara asing. Operasi perniagaan itu berbentuk sama ada satu hala, dua hala ataupun pelbagai hala. Perniagaan antarabangsa lazimnya berkembang daripada perniagaan domestik yang menjalankan aktiviti eksport sama ada di peringkat serantau atau di peringkat global.
(f)        Tahap Perniagaan Primer, Sekunder dan Tertiar
Perniagaan juga boleh dikategorikan kepada tahap primer, sekunder atau tertiar.
i.          Tahap Primer
Perniagaan yang menjalankan aktiviti mengeluarkan barang-barang yang akan digunakan sebagai input untuk pengeluaran yang seterusnya atau mengeluarkan barang-barang yang boleh digunakan terus oleh pengguna dikenali sebagai perniagaan tahap primer. Contoh: Industri yang berasaskan pertanian atau ekstraktif seperti perlombongan galian dan bahan api.

ii.         Tahap Sekunder
Perniagaan tahap sekunder merupakan perniagaan yang menjalankan aktiviti mengeluarkan barang-barang yang diterbitkan pada tahap primer kepada barangan siap atau separuh siap yang diperlukan oleh aktiviti pemprosesan seterusnya. Contoh: Bijih besi ditukarkan kepada kepingan besi, paip besi dan sebagainya.

iii.        Tahap Tertiar
Perniagaan tahap tertiar terdiri daripada perniagaan yang menghasilkan barangan yang tidak ketara. Perniagaan pada peringkat ini lebih tertumpu kepada pemberian perkhidmatan yang terbaik. Contoh: Perkhidmatan yang ditawarkan oleh doktor, akauntan, bank dan sebagainya.

2.4       Perniagaan  Francais
Perniagaan francais merupakan suatu pendekatan yang membuka jalan termudah bagi seseorang individu atau syarikat untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Perniagaan francais meliputi semua jenis perniagaan berangkaian yang memenuhi ciri asas 3S iaitu sistem (system), pengkhususan (specialization) dan piawaian (standardization). Perniagaan francais, sebenarnya, telah lama wujud di negara kita, Malaysia. Namun, amalan perniagaan Malaysia yang berasaskan konsep francais masih tidak menggalakkan. Ini bermakna peluang untuk maju serta berkembang dalam bidang perniagaan francais di Malaysia adalah cerah; banyak lagi yang boleh diterokai. Kerajaan Malaysia telah memainkan peranan yang aktif serta memberi sokongan padu kepada pembangunan perniagaan ini.
(a)       Definisi Perniagaan Francais
Perniagaan francais boleh ditakrifkan sebagai suatu pendekatan perniagaan di mana syarikat induk (francaisor) memberi lesen atau hak kepada individu atau syarikat lain (francaisi) untuk menjalankan aktiviti perniagaan yang berlandaskan suatu kaedah tertentu, di lokasi atau kawasan yang ditetapkan dan dalam jangka masa yang ditentukan.
Dengan perkataan lain, perniagaan francais merupakan suatu bentuk perniagaan yang berkontrak di antara francaisor dan francaisi yang menggariskan tanggungjawab dan tugas kedua-dua pihak, yang membenarkan fungsi-fungsi pemasaran produk dipiawai dan diselaraskan tanpa penduaan dan peniruan (duplication).
(b)       Francaisor dan Francaisi, Hubungan Antara Kedua Pihak
Syarikat perniagaan / Pemilik francais yang memberi lessen / kebenaran dan hak kepada individu atau syarikat lain untuk mengeluar dan menjual produknya, menggunakan jenama atau simbolnya, mengamalkan kaedahnya dan lain-lain yang berkaitan dengan perniagaan dikenali sebagai francaisor.
Francaisi pula merupakan syarikat atau individu yang mendapat lesen / kebenaran dan hak untuk mengeluar dan menjual produk, menggunakan jenama atau simbol, mengamalkan kaedah dan lain-lain yang berkaitan dengan perniagaan francaisor.
Pihak francaisor dan pihak francaisi diikat oleh kontrak / perjanjian francais yang telah dipersetujui bersama. Dengan itu, francaisor mengizinkan francaisi menjalankan perniagaan yang serupa dengannya dari semua aspek. Sebagai balasan, francaisi perlu membayar royalti setiap tahun kepada francaisor.

(c )      Kelebihan dan Kelemahan Perniagaan Francais
Seperti bentuk-bentuk perniagaan yang telah dibincangkan terlebih dahulu, perniagaan francais tentu sekali memberi kelebihan dan juga kelemahan kepada kedua-dua pihak yang terlibat iaitu francaisor dan francaisi. Antaranya:
i.          Kelebihan Perniagaan Francais Kepada Francaisor
Perniagaan francaisor dapat berkembang serta bertumbuh dengan pesat kerana sistem pengurusan dan modal perniagaan cawangan diurus di atas tanggungjawab francaisi. Ini secara tidak langsung memudahkan pihak francaisor memperluaskan pasaran untuk produknya. Tambahan bayaran royalti yang tetap, bayaran asas, caj perkhidmatan pengurusan dan sebagainya akan menambahkan keuntungan perniagaan francaisor.
ii.         Kelebihan Perniagaan Francais Kepada Francaisi
Francaisi dapat memulakan perniagaan dengan risiko perniagaan yang rendah. Francaisi berpeluang memperdagangkan produknya berdasarkan suatu sistem yang lengkap dan terbukti berdaya maju / keberkesanannya. Contoh: Pihak francaisi akan menggunakan jenama produk, bahan mentah untuk mengeluarkan produk serta prosedur pengurusan perniagaan sebagaimana yang telah ditetap dan diamalkan oleh francaisor.
Selain itu, francaisi juga mendapat bantuan kewangan, khidmat sokongan dan latihan daripada francaisor untuk tujuan membangunkan struktur pengurusan dan premis perniagaan francaisi.
Disebalik kebaikan tentunya juga kedapatan kelemahan perniagaan francais yang terpaksa dihadapi oleh pihak francaisor dan francaisi. Antaranya:
i.          Kelemahan Perniagaan Francais Kepada Francaisor
Francaisor adalah bertanggungjawab ke atas kewujudan, perkembangan dan daya saing perniagaan francaisi. Francaisor perlu memberikan bantuan kewangan dan khidmat sokongan kepada pihak francaisi bukan sekadar di peringkat awal tempoh francaisi memulakan perniagaan, bahkan untuk seumur hidup perniagaan francais itu dikendalikan oleh francaisi.
Apabila francaisi gagal untuk mematuhi segala prosedur perniagaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh francaisor seperti garis panduan mengenai mutu produk, tentu sekali nilai nama atau reputasi francaisor akan terjejas.
Pihak francaisor pula mungkin akan menghadapi kesukaran untuk menangani masalah penipuan seperti bayaran royalti, bayaran caj perkhidmatan, peniruan dan kebocoran formula produk dan sebagainya apabila cawangan francais pihak francaisor bertambah dan berkembang pesat. Kegagalan francaisor menangani masalah sedemikian boleh mengakibatkan kemusnahan ikatan pemfrancaisan.
ii.         Kelemahan Perniagaan Francais Kepada Francaisi
Penglibatan serta penerusan pihak francaisi dalam perniagaan francais adalah tertakluk kepada peraturan dan sistem pengoperasian perniagaan yang telah ditetapkan oleh pihak francaisor. Ini secara tidak langsung akan menyekat tahap daya kreativiti dan innovasi francaisi terutamanya dalam aspek pengendalian perniagaannya.
Tambahan, pelaburan modal permulaan perniagaan francais yang besar menjadikan bentuk perniagaan ini lebih eksklusif dan sukar untuk bakal usahawan menceburi dan memasuki pasaran seperti ini.
Francaisi juga mudah dikhianati oleh pihak francaisor yang tidak jujur dan tamak. Misalnya, pada peringkat permulaan, pihak francaisor memberi kebenaran dan hak pengoperasian perniagaan francais kepada francaisi terutamanya pengoperasian perniagaan itu berjalan di kawasan yang kurang membangun. Apabila perniagaan francais berkenaan di kawasan itu meningkat maju dan terkenal, pihak francaisor mengambil balik hak berniaga dan beroperasi sendiri. Tindakan pihak francaisor sedemikian tentu sekali merugikan francaisi yang telah bertungkus lumus untuk membangunkan perniagaannya.
Related Posts with Thumbnails